Pracujemy w zgodzie z założeniami pedagogiki Marii Montessori

Chcemy rozwijać w każdym dziecku pewność siebie, samodzielność, zdolności samokształcenia oraz poczucie wolności podparte przyjęciem odpowiedzialności
za podejmowane decyzje.

Przedszkole

Szkoła

Nasze priorytety

Będąc świadomi tej odpowiedzialności, ze swojej strony  podejmujemy działania by :

tworzyć bezpieczną przestrzeń, zarówno tę fizyczną jak i psychologiczną

podążać za możliwościami i potrzebami dziecka

budować otoczenie sprzyjające rozwojowi poznawczemu oraz emocjonalnemu

wspierać samodzielność

dawać radość

Nasze cele

Rozwijamy kompetencje

Budujemy relacje

Tworzymy warunki sprzyjające nauce

Aktualności

Założycielem i organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja Dzieci Montessori w Lublinie

Od samego początku celem naszego działania jest tworzenie przestrzeni dla dobrej edukacji naszych dzieci.

Rekrutacja

Zapisz do nas swoje dziecko!

 W naszych placówkach odbywa się stały proces rekrutacji.
Sprawdź w jaki sposób wygląda i dołącz wraz ze swoim dzieckiem do naszej społeczności